หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหวาย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
ร้อยตรี ศิริ กินยืน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ทำนาเป็นหลัก และรับจ้างทั่วไป
ภูมิประเทศ
 
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม พื้นดินอุดมสมบูรณ์ มีคลองชลประทานไหลผ่านเหมาะแก่การเพาะปลูก
 
ภูมิอากาศ
   
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลบ้านหวาย อากาศเย็นกับกับมีหมอกในตอนเช้า กลางวัน อากาศจะร้อนจัด สามารถวิเคราะห์สภาพอุณหภูมิอากาศออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม - มิถุนายน
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - ตุลาคม
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลบ้านหวาย นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีสถาบันและองค์กรทางศาสนา เช่น วัด สำนักสงฆ์ ศาลเจ้า สำนักพระศิวะ เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ดังนี้
  วัดโพนชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโปร่ง
  วัดสว่างมงคล ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านนาดง
  วัดตูมคำมณี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหวายใต้
  วัดศรีวิชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านหวายใต้
  วัดศรีชมชื่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านร่องบง
  วัดโคกเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านโนนสาวเอ้
  ศาลเจ้า จำนวน 9 แห่ง
 
  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 จำนวน 5 แห่ง
  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 จำนวน 1 แห่ง
  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 จำนวน 2 แห่ง
  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 จำนวน 1 แห่ง
  สำนักพระศิวะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านโนนสาวเอ้
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
ตำบลบ้านหวายมีงานประเพณี และงานประจำปีที่สำคัญ ดังนี้
  งานบวงสรวง อนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมือง และงานลอยกระทง
  งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ หมู่ที่ 1
  งานขอดส้างถ่อ (บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์) หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 7
  งานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
  งานประเพณีบุญบั้งไฟ
ตำบลบ้านหวายมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ดังนี้
  ด้านการเส็งกลอง เช่น การผลิตกลอง หมู่ที่ 1 การทำบั้งไฟ หมู่ที่ 6
  ด้านการแสดงพื้นถิ่น เช่น นางด้ง นางเชือก หมู่ที่ 7 ระบำทอผ้า หมู่ที่ 1 รำแขบลาน หมู่ที่ 6
  ด้านอาหารพื้นถิ่น เช่น แกงยอดหวาย แกงบอน ลาบเทา เมี่ยงหัวทุน แจ่วมะเขือ แกงผลำ แกงผักขม ซุปหน่อไม้ แกงหน่อไม้
  ด้านการทอผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า เช่น ผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน กลุ่มทอผ้าไทหล่มบ้านหวาย ผ้าแพรไส้ปลาไหล ย่ามสะพาย กระเป๋าผ้าชมรมผู้สูงอายุลูกพ่อขุนบ้านหวาย
 
การศึกษาในตำบล
 
ตำบลบ้านหวายมีสถานศึกษาในพื้นที่ ดังนี้
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
    จำนวน 1 แห่ง
การสาธารณสุขในตำบล
 
ตำบลบ้านหวายมีหน่วยงานด้านสาธารณะในพื้นที่ ดังนี้
  โรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง
  สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก) จำนวน 5 แห่ง
  อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
คู่มือประชาชน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
"อนุรักษ์ประวัติศาสตร์เมืองราดพ่อขุนผาเมือง ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน น้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-704-594
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทร : 056-704-594 โทรสาร : 056-702-842
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
จำนวนผู้เข้าชม 1,391,457 เริ่มนับ 17 พ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10