หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

เที่ยวชมทะเลหมอกเขาค้อ

พระบรมราชนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

พระพุทธรูปมหาธรรมราชา องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
   
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีสถาบันและองค์กรทางศาสนา เช่น วัด สำนักสงฆ์และศาลเจ้า เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ดังนี้
  วัด
 
วัดโพนชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
วัดสว่างมงคล ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
วัดตูมคำมณี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
วัดศรีวิชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
วัดศรีชมชื่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 
วัดโคกเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
  ศาลเจ้า จำนวน 9 แห่ง  
 
มี 5 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
มี 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
มี 2 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 
มี 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
  สำนักพระศิวะ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
ประชาชนส่วนใหญ่ ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหล่มสัก มีส่วนน้อยที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากสภาพพื้นที่อยู่ห่างไกล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังไม่ครอบคลุม อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
ประปาในตำบล
 
ตำบลบ้านหวายมีการใช้น้ำประปา ดังนี้
 
หมู่ที่ 1 ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน ร่วมกับหมู่ที่ 7 และประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
 
หมู่ที่ 2 ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 และบางส่วนใช้น้ำจากและบ่อน้ำบาดาลน้ำฝน
 
หมู่ที่ 3 ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และประปาส่วนภูมิภาค
 
หมู่ที่ 4 ใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค
 
หมู่ที่ 5 ใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค
 
หมู่ที่ 6 ใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค
 
หมู่ที่ 7 ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
 
การสื่อสารในตำบล
 
ตำบลบ้านหวายใช้โทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่จากเครือข่ายต่างๆ ในท้องตลาด และยังมีระบบ เสียงตามสาย รวม 8 แห่ง
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
การศึกษาในตำบล
 
งานประเพณีและงานประจำปีที่สำคัญ ดังนี้
 
งานบวงสรวงอนุสรณ์สถานเมืองราด
พ่อขุนผาเมืองและงานลอยกระทง
 
งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ หมู่ที่ 1
 
งานขอดส้างถ่อ (บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์) หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 7
 
งานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
 
งานประเพณีบุญบั้งไฟ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง
 
การสาธารณสุขในตำบล
ความปลอดภัยในตำบล
 
โรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
สถานพยาบาลเอกชน(คลินิก) จำนวน 5 แห่ง
 
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ตู้ยามตำรวจชุมชน จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์ตำรวจ/ตู้ยามหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 แห่ง
 
หน่วยกู้ชีพ อบต.บ้านหวาย จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์ประสานงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด อบต.
จำนวน 1 แห่ง
 
ลูกเสือชาวบ้าน      
 
ไทยอาสาป้องกันชาติ      
 
สมาชิกตำรวจบ้าน      
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน      
 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
 
การคมนาคม
แหล่งน้ำ
 
ตำบลบ้านหวาย มีการคมนาคมค่อนข้างสะดวก เนื่องจากมีถนนลาดยางตัดผ่าน 2 สาย ได้แก่
 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2010 ระยะทาง 5 กิโลเมตร เริ่มต้นจาก อำเภอหล่มสัก
สิ้นสุดที่ตำบลบ้านติ้ว ตัดผ่านหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหวาย มีรถโดยสารระหว่างตำบล
 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2209 ระยะทาง 8 กิโลเมตร เริ่มต้นจากตำบลบ้านหวาย
สิ้นสุดที่ตำบลปากช่อง ตัดผ่านหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 บริเวณวงเวียน
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 8 แห่ง
 
คลองชลประทาน จำนวน 7 แห่ง
 
คลองส่งน้ำ จำนวน 2 แห่ง
 
บ่อบาดาล จำนวน 10 แห่ง
 
สระน้ำ จำนวน 32 แห่ง
 
ฝาย/พนังกั้นน้ำ จำนวน 6 แห่ง
 
เหมือง จำนวน 5 แห่ง
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
 
ธนาคาร
 
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
 
โรงสีข้าวขนาดเล็ก
 
โรงงานกลึงไม้
 
ร้านค้าปลีก
 
ร้านรับซ่อมยานยนต์
 
ร้านเสริมสวย
 
ตลาดสด
 
โรงงานผลิตยาเส้น
 
ผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน, ผ้าแพรไส้ปลาไหล,
ย่ามสะพาย ของกลุ่มทอผ้าไทหล่มบ้านหวาย
 
ผ้าแพรไส้ปลาไหล ของกลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 7
 
กระเป๋าผ้า,กระเป๋าผ้าหัวแดงตีนก่าน
ชมรมผู้สูงอายุลูกพ่อขุนบ้านหวาย
 
ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น แชมพูและน้ำยาล้างจานมะกรูด ของกลุ่มเกษตรเมืองราด หมู่ที่ 4
 
กระเป๋าผ้า, กลองเส็ง(ของที่ระลึก) บ้านห้วยโปร่ง หมู่ที่ 1
 
กล้วยตากออร์แกนิค ของกลุ่มโนนสาวเอ้
ออร์แกนิค หมู่ที่ 7
 
เปลผ้าถัก ของกลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านนาดง หมู่ที่ 2
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย จ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ : 0-5670-4594
รับเรื่องร้องเรียน โทร. 0-5670-4594
จำนวนผู้เข้าชม 45,331 เริ่มนับ 1 ม.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10