หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
นายศิริ กินยืน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างออกแบบและควบคุมงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร จำนวน 2 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้อทรายและน้ำยากำจัดยุงลาย ตามโครงการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 20 รายการ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้สำหรับติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลบ้านหวาย จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุ ตามโครงการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) หมึกปริ้นเตอร์และพัดลมระบายความร้อน จำนวน 6 รายการ สำหรับใช้ปฏิบัติงานในส่วนงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไมโครโฟนแบบไร้สาย) จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้งานในการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) เพื่อใช้งานในการปฏิบัติราชการในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น) จำนวน 1 หลัง สำหรับให้บริการแก่พนักงานและประชาชนผู้มารับบริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร,เก้าอี้นั่งทำงานสำหรับผู้บริหาร) สำหรับใช้ปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนนมพาสเจอร์ไรส์ รถจืด ชนิดถุง ปริมาตรสุทธิ 200 มิลลิลิตร และนม UHT ชนิดกล่อง ประกอบด้วย โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมถ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564 รวม 5 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเครษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
คู่มือประชาชน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
"อนุรักษ์ประวัติศาสตร์เมืองราดพ่อขุนผาเมือง ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน น้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
 
 

อนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมือง  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-704-594
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทร : 056-704-594 โทรสาร : 056-702-842
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
จำนวนผู้เข้าชม 386,363 เริ่มนับ 17 พ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10