หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
ร้อยตรี ศิริ กินยืน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One) สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 1 รายการ เพื่อมาใช้ในการปริ้นเอกสารของงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาปรับพื้นที่สำหรับโครงการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลบ้านหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก) สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ตามตัวชี้วัดที่ 1มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 5 บริเวณซอยพัฒนา 5 บ้านหวายใต้ ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้สำหรับติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ และเพิ่มจำนวนจุดปลั๊กไฟในสำนักงาน อบต.บ้านหวาย จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2565 ]จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.คลองห้วยไฮ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสาวเอ้ วางท่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 14 จุดๆ ละ 6 เมตร รวม 84 เมตร อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19
 
คู่มือประชาชน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
"อนุรักษ์ประวัติศาสตร์เมืองราดพ่อขุนผาเมือง ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน น้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
 
 

อนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมือง  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-704-594
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทร : 056-704-594 โทรสาร : 056-702-842
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
จำนวนผู้เข้าชม 480,460 เริ่มนับ 17 พ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10