หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ wonglebO;e-biddingwonglebC; [ 23 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน wonglebO;สำนักปลัดwonglebC; จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับช่าง อบต.บ้านหวาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน wonglebO;กองคลังwonglebC; จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมารถแบ็คโฮเล็กลอกเศษสวะพร้อมขนทิ้ง บริเวณลำเหมืองสาธารณะซอยโรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโปร่ง ระยะทาง 400 เมตร ระยะทางขนทิ้งประมาณ 1,500 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 27 เดือนสิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดดับเพลิง) จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 3542 เพชรบูรณ์ ยี่ห้อ ฟอร์ด รุ่น RANGER สีเทา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-44-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) กองช่าง จำนวน 6 รายการ เพื่อสำหรับใช้ในงานในส่วนกองช่าง อบต.บ้านหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กาบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16