หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหวาย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
ร้อยตรี ศิริ กินยืน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พช 0023.4/ว 707 แนวทางในการดำเนินการแก่ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย ตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561  [ 12 ก.พ. 2567 ]  
พช 0023.4/ว 705 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่ายกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ....  [ 12 ก.พ. 2567 ]  
พช 0023.6/ว 695 การเสนอชื่อผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน  [ 12 ก.พ. 2567 ]  
พช 0023.2/2434 การประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Wed Conference)  [ 12 ก.พ. 2567 ]  
พช0023.1/111 สรุปข้อสั่งการและรายงานการประชุม สถ. ประจำเดือนมกราคม 2567  [ 12 ก.พ. 2567 ]  
ที่ พช 0023.3/110 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4  [ 9 ก.พ. 2567 ]  
พช 0023.6/ว 109 มหกรรมจัดการความรู้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (KM Hot Issue 2024) หัวข้อ การเปลี่ยนผ่าน รพ.สต. สู่มือ อปท.  [ 9 ก.พ. 2567 ]  
พช 0023.6/ว 108 ขอสนับสนุนคู่มือแนวทางลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากผุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน PM2.5 และคลิปความรู้ ฝุ่นและสุขภาพ  [ 9 ก.พ. 2567 ]  
พช 0023.5/ว 669 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2566  [ 9 ก.พ. 2567 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 107 รายงานผลการทำสัญญาซื้อขายเเละจัดส่งนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2566 ที่เป็นปัจจุบันผ่านทาง Google Form  [ 9 ก.พ. 2567 ]  
พช 0023.1/ว105 หลักเกณฑ์การขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 9 ก.พ. 2567 ]  
พช 0223.1/ว104 การรายงานผลการใช้อำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  [ 9 ก.พ. 2567 ]  
พช0023.6/ว 657 โครงการประกวดน้ำประปาสะอาดดื่มได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 ก.พ. 2567 ]  
พช0023.6/ว 649 ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการป้องกันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติภัย ในช่วงวันตรุษจีน 2567  [ 8 ก.พ. 2567 ]  
พช0023.1/ว99 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ในโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของสาลปกครองและให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครองและการใช้สิทธิทางศาลของสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ ผ่านสื่อออนไลน์  [ 8 ก.พ. 2567 ]  
พช0023.1/ว100 ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567  [ 8 ก.พ. 2567 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 651 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน PISA 2022  [ 8 ก.พ. 2567 ]  
พช 0023.5/ว 650 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2567 ให้แก่ อปท.  [ 8 ก.พ. 2567 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 648 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำร่องของโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูท้องถิ่น  [ 8 ก.พ. 2567 ]  
พช 0023.3/ว 648 ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพึงพอใจในการจัดประชารัฐสวัสดิการจากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ได้รับบริการทางสังคม  [ 8 ก.พ. 2567 ]  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 582
 
คู่มือประชาชน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
"อนุรักษ์ประวัติศาสตร์เมืองราดพ่อขุนผาเมือง ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน น้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
 
 

อนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมือง  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-704-594
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทร : 056-704-594 โทรสาร : 056-702-842
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
จำนวนผู้เข้าชม 1,355,699 เริ่มนับ 17 พ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10