หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

เที่ยวชมทะเลหมอกเขาค้อ

พระบรมราชนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

พระพุทธรูปมหาธรรมราชา องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
   
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบล
  เดิมตำบลบ้านหวายแยกออกมาจากตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2538 ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2538
 
ภูมิประเทศ
  ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม พื้นดินอุดมสมบูรณ์ มีคลองชลประทานไหลผ่านเหมาะแก่การเพาะปลูก
 
ภูมิอากาศ
  ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป อากาศเย็นกับกับมีหมอกในตอนเช้า ช่วงกลางวัน อากาศจะร้อนจัด สามารถวิเคราะห์สภาพอุณหภูมิอากาศออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้
 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เดือน มิถุนายน
 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ตุลาคม
 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน กุมภาพันธ์
 
ลักษณะของดิน
  โดยทั่วไปมีพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีคลองชลประทานไหลผ่านเหมาะแก่การเพาะปลูก บางพื้นที่เป็นที่ราบและเนินเขา ลักษณะดินเป็นดินปนลูกรังและดินทรายบางส่วน
 
การท่องเที่ยว
 
อนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมือง
 
เจดีย์พ่อขุนผาเมือง
 
ต้นจำปาพันปี
 
ส้างถ่อ (บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์)
 
เจดีย์พระนางสิงขรเทวี
 
หลวงพ่อตากแดด
 
ศาลาข้าวสารดำ
 
หลวงพ่อใหญ่วัดโนนสาวเอ้
 
หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยโปร่ง
 
 
 
คำขวัญตำบลบ้านหวาย
“อนุสรณ์สถานเมืองราด พระธาตุนางสิงขรเทวี
ประเพณีขอดส้างถ่อ หลวงพ่อตากแดดคู่บ้าน
จำปาพันปีคู่เมือง ลือเลื่องแหล่งข้าวสารดำ
วัฒนธรรมไทหล่ม”
 
ที่ตั้ง
 
ตำบลบ้านหวาย ตั้งอยู่ในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของอำเภอหล่มสัก และมีระยะทางห่างจากอำเภอหล่มสัก ประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 30.46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19,037 ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
 
 
เขตการปกครอง
 
จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองแบ่งเป็น 7 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประวัติหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1 บ้านห้วยโปร่ง 428 483 911 307  
2 บ้านนาดง 298 306 604 158
  3 บ้านหวายใต้(บ้านดอนแก) 214 231 445 156  
4 บ้านหวายเหนือ 262 271 533 154
  5 บ้านหวายใต้ 298 351 649 206  
6 บ้านร่องบง 379 422 801 282
  7 บ้านโนนสาวเอ้ 269 303 572 187  
  รวมทั้งสิ้น   2,148 2,367 4,515 1,450
 
** ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ **
 
จำนวนประชากร
 
  จำนวนประชากรทั้งหมด 4,515 คน แยกเป็น  
  - ชาย 2,148 คน คิดเป็นร้อยละ 47.57
    - หญิง 2,367 คน คิดเป็นร้อยละ 52.43  
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,450 ครัวเรือน  
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 148.23 คน/ตารางกิโลเมตร  
 
 
อาชีพประชากร
 
 
 
ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาเป็นหลัก หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวจะปลูกใบยาสูบ และปลูกผัก
เช่น มะเขือเทศ พริก กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี อาชีพค้าขาย อาชีพประเภทต่าง ๆ เช่น ทำนา ปลูกใบยาสูบ
ปลูกผักและอาชีพรับราชการ
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย จ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ : 0-5670-4594
รับเรื่องร้องเรียน โทร. 0-5670-4594
จำนวนผู้เข้าชม 45,327 เริ่มนับ 1 ม.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10