หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหวาย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
อนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมือง
วัดโพนชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
ร้อยตรี ศิริ กินยืน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
Activities
 
กิจการสภา
Council
 
 
 
 
 
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศผู้ชนะจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุม [ 31 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 64 
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 66 [ 21 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 67 
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 66 [ 21 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 84 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.บ้านหวาย ประจำเดือ [ 30 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 92 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน พฤษภาคม 25 [ 13 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 64 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.บ้านหวาย ประจำเดือ [ 30 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 66 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ) กศ. มท 0816.4/ว5000  [ 29 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2 กพส. มท 0810.2/ว4996  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4993  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (บัญชีเรียกรายงานตัว ครั้งที่ 21) สน.บถ.  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4998  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การหารือเรื่องการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน กศ. มท 0816.2/ว5003 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว4966  [ 29 พ.ย. 2566 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.4/ว4967  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2567 กพส. มท 0810.7/ว4961  [ 29 พ.ย. 2566 ]
สรุปมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว4974  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเวียนระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ หลังประเทศไทยได้รับสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว4963  [ 28 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ในพื้นที่ที่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว4968  [ 28 พ.ย. 2566 ]
แจ้งการติดตามผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ผ่านระบบ MOPH Claim กสธ. มท 0819.3/ว4962  [ 28 พ.ย. 2566 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม กสธ. มท 0819.3/17139  [ 28 พ.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว4942  [ 28 พ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16936-17002 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กสธ. มท 0819.2/ว4947  [ 28 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนชื่อระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Election Information System (ELE)) กต. มท 0818.3/ว4915 เอกสารแนบ  [ 28 พ.ย. 2566 ]
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว4948  [ 27 พ.ย. 2566 ]
การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4936  [ 27 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์ กสธ. มท 0819.3/ว4853  [ 27 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช.) รุ่นที่ 1 กสธ. มท 0819.2/ว4829  [ 27 พ.ย. 2566 ]
การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว11508  [ 24 พ.ย. 2566 ]
ขอให้ สถจ. แจ้ง อบจ. ทน. และ ทม. ในพื้นที่ดำเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมไฟล์ข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4914  [ 24 พ.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว4902 บัญชีแนบท้าย  [ 23 พ.ย. 2566 ]
 
 
พช 0023.6/ 756 เร่งรัดการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
พช 0023.6/ 755 โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะดีเด่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 8254 การแก้ไขปัญหาถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 8255 การคัดเลือกสตรี บุคคล เเละหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
พช0023.2/ว8253 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 8251 การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2566  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 895 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
พช 0023.2/ ว 8231 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2566  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
พช 0023.3/ว889 โครงการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 -2567  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
พช 0023.3/ว8186 การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
พช 0023.3/ว8185 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
พช 0023.2/ ว 8173 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนต่ำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2566  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
พช 0023.2/ ว 8175 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่2)  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
พช 0023.2/ว8188 การปรับแผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างเดือนตุลาคม2566-กันยายน2567  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
พช 0023.5/ว 17933 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที 1  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
พช 0023.2/ว8174 ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 137 กลับต้นสังกัด  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 8153 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช.) รุ่นที่ 1  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 8154 การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
พช 0023.5/ว 887 แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 1-3  [ 24 พ.ย. 2566 ]  
พช0023.6/ว 8136 งประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางในการเข้าร่วมระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green Area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ของ อปท.  [ 24 พ.ย. 2566 ]  
 
 
อบต.ชอนไพร บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 10 
อบต.ศรีมงคล กิจกรรมวัดประชารัฐ สร้างสุข [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำร้อน ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพ [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 15 
อบต.นาป่า ประชุมชี้แจงแนวทางคัดเลือกผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2566✍️ คลายหนาว บรรเทาทุกข์ ส [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.พุเตย ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณา โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพุเตย [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.พุเตย ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณา โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพุเตย [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.บุ่งน้ำเต้า ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บุ่งน้ำเต้า ประจำปีพ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำร้อน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายสอาด คำเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ได้มอบ [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 18 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.ซับพุทรา โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.เฉลียงทอง ประชาสัมพันธ์ แนวทางการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนอย่างถูกวิธี [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.ระวิง เรียกประชุมสภา อบต.ระวิง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.เฉลียงทอง ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 17 
ทม.วิเชียรบุรี เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโนนสะอาด [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
 
 


อบต.บ้านกลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศ [ 30 พ.ย. 2566 ]


อบต.บ้านกลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ ในเข [ 30 พ.ย. 2566 ]


อบต.บ้านกลาง จ้างเหมาสถานที่เพื่อกำจัดขยะมูลฝอย (มิใช่ขยะอันตราย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ [ 30 พ.ย. 2566 ]


อบต.ช้างตะลูด ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๕๐๐ ถุง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด ตำบ [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.นาป่า ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.นาป่า อาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.น้ำก้อ จ้างซ่อมจานดาวเทียม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.ฝายนาแซง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายหนองปลาเชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านน้ำเฮี้ [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.ศรีเทพ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.ศรีเทพ จ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์และลานกีฬา องค์การบริหารส่วนตำ [ 29 พ.ย. 2566 ]


ทต.ตาลเดี่ยว ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันสำหรับงานเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.ระวิง จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหลังสหฟาร์ม หมู่ที่4 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เ [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.ระวิง จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายคลองห้วยนา หมู่ที่4 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3 เม [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.สามแยก จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4614 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเ [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.ท่าพล ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.บ้านกล้วย ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.สักหลง จ้างรถโกยตักขุดลอกกำจัดวัชพืช ณ หมูที่ 1 และ 11 ต.สักหลง จำนวน 69 ชม.ๆละ 1,500 บ [ 28 พ.ย. 2566 ]


ทต.วังโป่ง จ้างเหมาทำป้ายอักษรกล่องไฟแอลอีดี ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]


อบต.กันจุ จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 จากร้านเสริมสวยประภัสสร - บ้านนางสุนทร [ 28 พ.ย. 2566 ]


อบต.ยางสาว ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน [ 28 พ.ย. 2566 ]
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP
 

กระดานสนทนา (Q&A)
   
 


จ้างเหมาวงดนตรี ตามโครงการจัดงานบวงสรวงเฉลิมฉลองอนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมือ [ 22 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการติดตั้งหลักตะเกียงน้ำมัน ตามโครงการจัดงานบวงสรวงเฉลิมฉลองอนุสรณ์สถ [ 22 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการหัวหน้าพราหมณ์ 1 คน พร้อมคณะและอุปกรณ์พิธีบวงสรวง ตามโครงการจัดงา [ 21 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่พิธีบวงสรวงและประเพณีลอยกระทง ตามโครงการจัดงานบวงสรว [ 21 พ.ย. 2566 ]

   
 
   
 
ขอสอบถามการฉีดวัคซีนหมาแมวคะ (22 มี.ค. 2566)    อ่าน 344  ตอบ 1  
ขอสอบถามเริ่องผู้สูงอายุ (20 มี.ค. 2566)    อ่าน 318  ตอบ 1  
เปิดลงทะเบียนผู้สูงอายุ เดือนไหนคะ (18 มิ.ย. 2565)    อ่าน 215  ตอบ 0  
รับลงทะเบียน หมา แมว (7 เม.ย. 2565)    อ่าน 483  ตอบ 3  
   
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  อินเตอร์เน็ตตำบล
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 
อนุสรณ์สถานเมืองราด พ่อขุนผาเมือง
 
 
 
 
e-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
คำร้องขอน้ำเพื่อใช้อุปโภค
คำร้องขอให้ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-704-594
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทร : 056-704-594 โทรสาร : 056-702-842
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
จำนวนผู้เข้าชม 1,198,919 เริ่มนับ 17 พ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
 
อบต.บ้านหวาย จ.เพชรบูรณ์
CLICK