หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 

เที่ยวชมทะเลหมอกเขาค้อ

พระบรมราชนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

พระพุทธรูปมหาธรรมราชา องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
   
      อบต.บ้านหวาย ได้จัดทำเว็ปไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลตำบลให้แก่ประชาชนและผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราว สุข-ทุกข์ ของประชาชน
      นอกจากนี้ อบต.บ้านหวาย ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการบริหารงาน ราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
 
ขอเชิญร่วมงานบวงสรวงเฉลิมฉลองอนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมือง และประเพณีลอบกระทง [ 15 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ขอเชิญร่วมประกวดกระทง ในงานบวงสรวงเฉลิมฉลองอนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมือง และง [ 15 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ขอเชิญร่วมประกวดนางนพมาศในงานบวงสรวงเฉลิมฉลองอนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมือง แล [ 15 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ [ 15 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 23 
ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ เมษายน - กันยายน 256 [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
คุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย [ 28 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) [ 28 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 12