หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
นายศิริ กินยืน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย [ 28 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.บ้านหวาย ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 จำนวน 62 วัน สำหรับนักเรียน 29 คน [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ เรื่องช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 75  
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 93  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 95  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 101  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 14 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 86  
 
แบบคำขอขึ้นทะเบียนการรับเบี้ยยังชีพความพิการ [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 102  
 
ประกาศช่องทางการรับฟังความคิดเห็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
ประกาศนโยบายการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ.2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
มาตรการส่งเสริคมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 140  
 
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงการสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต.บ้านหวาย [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 100  
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 114  
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ อปท. [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)     2   
 
คู่มือประชาชน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
"อนุรักษ์ประวัติศาสตร์เมืองราดพ่อขุนผาเมือง ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน น้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
 
 

อนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมือง  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-704-594
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทร : 056-704-594 โทรสาร : 056-702-842
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
จำนวนผู้เข้าชม 84,347 เริ่มนับ 17 พ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10